Kampania Porta KMI Poland jest nastawiona na promocję TOP Kolekcji drzwi Porta i będzie się koncentrować wokół kluczowych atrybutów marki: design, trwałość, bezpieczeństwo. Istotnym komunikatem będzie też 5-letnia gwarancja na drzwi Porta jako uwiarygodnienie cech produktu. Kampania będzie obejmować telewizję, reklamy w Internecie, działania kontentowe, współpracę z blogerami, działania w mediach społecznościowych, punktach sprzedaży oraz PR.

- Zaplanowaliśmy intensywną kampanię w Polsce, Czechach i Słowacji łączącą aspekty wizerunkowe, emocjonalne i produktowe. Płynnie przechodzimy z komunikacji bazującej na idei otwartości, jaką prowadziliśmy w zeszłym roku, do kampanii produktowej promującej najważniejsze kolekcje Porta. W dalszym ciągu klamrą spinającą nasze działania jest hasło „Otwórz się na możliwości” – komentuje Artur Pęksyk, dyrektor marketingu Porta KMI Poland.

Działania z zakresu PR i kontakty z blogerami w imieniu Porta koordynuje Practum Consulting.

Więcej: newsline.pl, 12 kwietnia 2018

http://www.newsline.pl/news/zbranzy/art9966,porta-rozpoczyna-miedzynarodowa-kampanie.html