Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kompap SA podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. W ten sposób decyzją ZWZ do akcjonariuszy trafi łącznie 936 099,20 zł z kapitału zapasowego spółki. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono 1 września br., a na dzień jej wypłaty - 22 września br.  

- Z sukcesem zakończyliśmy restrukturyzację naszych drukarń BZGraf i OZGraf i jesteśmy w pełni przygotowani do dalszych wzrostów. Jako grupa w 2015 roku zwiększyliśmy zysk netto o 143% r/r, osiągając na tym poziomie 4,73 mln zł. Znacząco poprawiamy więc swoje wyniki, umacniając pozycję na rynku krajowym i za granicą. Dążymy jednocześnie do tego, by inwestycja w naszą spółkę niosła ze sobą realną wartość dla akcjonariuszy. Biorąc więc pod uwagę bardzo dobrą finansową kondycję Kompapu, przyszedł czas, by podzielić się z nimi zyskami wypracowanymi w poprzednich latach – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.