Do 53,5 mln l alkoholu zwiększył się polski eksport napojów spirytusowych w 2011 r. Oznacza to wzrost o 6% w porównaniu z 2010 r., kiedy to polscy producenci sprzedali za granicę 50,3 mln l. Wódka, stanowiąca trzy czwarte polskiego eksportu alkoholi mocnych, również zanotowała wzrost na tym polu - o 7%. W 2011 r. z Polski wyjechało na sprzedaż 40,3 mln l wódki, podczas gdy rok wcześniej było to 37,5 mln l.

W 2011 roku Policja ujawniła w całej Polsce 183 488 nietrzeźwych kierowców, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Kierowcy pod wpływem alkoholu byli sprawcami 2717 wypadków na drogach, w których śmierć poniosło 300 osób, a 3753 zostało rannych. W badaniu TNS OBOP zrealizowanym na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, organizatora kampanii „Piłeś? Nie jedź!”, 14% kierowców  przyznało, że zdarzyło im się prowadzić samochód po spożyciu alkoholu, natomiast 15,5% było pasażerami samochodu prowadzonego przez osobę pod wpływem alkoholu. W związku z wciąż obecnym w Polsce problemem nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu przez kierowców, w tym roku będzie kontynuowana edukacja w ramach kampanii „Piłeś? Nie jedź!” prowadzona przez ZP PPS przy współpracy Policji.

Zmniejszenie o 10% spożycia alkoholu - to nowy cel zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach zapobiegania chorobom niezakaźnym. Taki zapis uderza w kraje producentów alkoholu, wśród których jest także Polska, wytwarzająca najwięcej wódki w UE. Do 29 lutego 2012 r. polski rząd ma możliwość przekazania swojej opinii na temat roboczego dokumentu WHO, w którym znajduje się postulat zmniejszenia spożycia alkoholu. Brak aktywnej obrony branży odpowiedzialnej za ok. 17,3 mld zł wpływów budżetowych może oznaczać poważne straty dla polskiej gospodarki. Zmniejszenie wpływów akcyzy i wzrost alkoholowej szarej strefy to bowiem tylko niektóre możliwe skutki walki z legalną konsumpcją i produkcją alkoholu zamiast z jego nadużywaniem oraz nieodpowiedzialnym spożyciem.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy - organizacja branżowa zrzeszająca producentów napojów spirytusowych - podpisał umowę z agencją public relations Practum Consulting. W ramach kontraktu Practum będzie prowadzić relacje z mediami na rzecz ZP PPS z zakresu PR korporacyjnego i obsługę programów edukacyjnych realizowanych przez Związek, m. in. kampanii „Piłeś? Nie jedź!” oraz „Lepszy start dla Twojego dziecka”.

Co roku wskutek zatrucia alkoholem pochodzącym z nielegalnych źródeł umiera co najmniej 200 osób. Co ósmy Polak przyznaje się, że zdarza mu się kupować alkohol z przemytu - wynika z badania CBOS-u przeprowadzonego we wrześniu tego roku, jednak przemycany alkohol stanowi zaledwie 4 proc. nielegalnego rynku alkoholu. Blisko 90% to tzw. odkażanka wytwarzana z alkoholu przemysłowego przeznaczonego np. do produkcji płynu do spryskiwaczy lub podpałki do grilla i najczęściej sprzedawana w plastikowych butelkach od 1 do 5 l. Z badań laboratoryjnych alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł wynika, że w 70-90% zawiera on substancje takie jak: rakotwórczy chloroform, izopropanol, dietylobenzyloamina, chlorki i chlorany, trujący glikol, a nawet śmiercionośny metanol, którego normy bywają przekroczone w co 10 przebadanej butelce ujawnionego nielegalnego alkoholu. Według szacunkowych danych Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego w 2010 r. nielegalny rynek wyrobów spirytusowych stanowił co najmniej 15% całego rynku alkoholi w Polsce, czyli ok. 17 mln litrów 100% alkoholu. Jego wartość to około 2 mld zł, a utracone przychody budżetu państwa z tego tytułu to ok. 1 mld zł. W celu ograniczenia szarej strefy alkoholu, w listopadzie tego roku Szef Służby Celnej i Komendant Główny Policji podpisali dokument „Współdziałanie organów Służby Celnej i organów Policji w zakresie zwalczania produkcji lub obrotu nielegalnym alkoholem – wskazówki metodyczne”.

Trwa wyjątkowy konkurs dla przyszłych mam „Kocham moje dziecko – w ciąży jestem abstynentką”, który jest organizowany przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” 2010. By wziąć w nim udział trzeba przygotować krótkie opowiadanie lub felieton związany z niepiciem alkoholu w trakcie ciąży. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: nosidełka, fasolki-poduszki ułatwiające karmienie, otulaczki dla niemowląt i torby ekologiczne z hasłem kampanii. Dodatkowo najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie www.lepszystart.com.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 stycznia 2011 r.

Polski Przemysł Spirytusowy podsumował pierwsze miesiące kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”, której celem jest propagowanie całkowitej abstynencji wśród kobiet w ciąży. Jak wynika z badań w tym roku z kampanią zetknęło się więcej kobiet niż rok temu. Ponadto, na zakończenie akcji, skierowanej także do środowiska medycznego, przeprowadzono ankietę, która potwierdziła, że coraz więcej ginekologów rozmawia z pacjentkami spodziewającymi się dziecka na temat szkodliwości alkoholu w czasie ciąży. Obecnie 40% ciężarnych kobiet przyznaje, że lekarz poruszał ten problem podczas ich wizyty. Tymczasem jeszcze trzy lata temu odsetek ten wynosił zaledwie 20% - wynika z badań TNS OBOP podsumowujących akcję. W ramach tegorocznej edycji kampanii ZP PPS organizuje jeszcze specjalny konkurs dla przyszłych mam „Kocham moje dziecko – w ciąży jestem abstynentką”.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii „Piłeś? Nie jedź!” współpracuje z Komendą Stołeczną Policji oraz Instytutem Transportu Samochodowego przy akcjach „Trzeźwe poranki” i „Trzeźwe wieczory” oraz kontrolach policyjnych z symulatorem dachowania. ZP PPS przekaże policji urządzenia Alco Blue do sprawdzania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowców oraz 145 tys. ulotek informacyjnych o zagrożeniach wynikających z jazdy po alkoholu, które będą rozdawane przez policję w trakcie kontroli i interwencji. Jak wynika z policyjnych statystyk tylko od stycznia do września tego roku odnotowano 129 309 nietrzeźwych kierowców na terenie całej Polski. W tym okresie z winy prowadzących pod wpływem alkoholu doszło do 1853 wypadków drogowych, w wyniku których zginęły 162 osoby, a 2575 zostało rannych.