Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kompap SA podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. W ten sposób decyzją ZWZ do akcjonariuszy trafi łącznie 936 099,20 zł z kapitału zapasowego spółki. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono 1 września br., a na dzień jej wypłaty - 22 września br.  

Kompap SA, w skład której wchodzą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, rozważa wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki w wysokości 936 099,20 zł, tj. po 0,20 zł na jedną akcję. Decyzję w tym zakresie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 czerwca br. Zgodnie z projektem uchwały zaproponowanym na ZWZ dzień dywidendy miałby mieć miejsce 1 sierpnia 2016 r., zaś jej wypłata nastąpiłaby 19 sierpnia 2016 r.

practum_kompap logo

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, w I kwartale 2016 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 15,75 mln zł wobec 13,60 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 16% r/r. Jednocześnie o 5% r/r zwiększył się w tym czasie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży - do 3,91 mln zł. Na koniec I kwartału Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 0,63 mln zł wobec 1,71 mln zł rok wcześniej.  

Kompap z agencją Practum

Kompap, spółka giełdowa z branży poligraficznej, powierzyła obsługę PR i IR Practum Consulting. Agencja będzie prowadzić biuro prasowe Kompapu oraz koordynować relacje z rynkiem kapitałowym. Przygotuje też nową stronę internetową spółki.