Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych wytwórców opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, umacnia się w branży olejów spożywczych i frytur. W I półroczu 2014 r. spółka zwiększyła sprzedaż na ten rynek o blisko 8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. W drugiej połowie roku Plast-Box spodziewa się jeszcze większego wzrostu sprzedaży w tym sektorze.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych wytwórców opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, rozwija swoją obecność w regionie krajów bałtyckich. Łączny wzrost sprzedaży na Litwę, Łotwę i do Estonii wyniósł 40% w 2013 r. w porównaniu do poprzedniego roku. Dane za I półrocze 2014 r. pozwalają spodziewać się dalszych wzrostów.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych wytwórców opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, dynamicznie zwiększa sprzedaż do firmy Caparol Polska – czołowego producenta materiałów budowlanych, należącego do globalnego koncernu DAW. W efekcie Plast-Box jest jednym z głównych dostawców plastikowych pojemników wykorzystywanych przez Caparol Polska. Oprócz tej firmy, Plast-Box zaopatruje też w opakowania inne zakłady grupy DAW, jak choćby na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, a także w Gruzji.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w I kw. 2014 zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży do poziomu 34,11 mln zł, czyli o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie, grupa odnotowała wzrost skonsolidowanego zysku ze sprzedaży brutto o 14% do 7,7 mln zł oraz wzrost EBITDA o 26% do 4,53 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny Plast-Boxu zwiększył się w I kw. 2014 aż o 48% r/r i osiągnął wartość 2,72 mln zł. Jednocześnie, w związku z koniecznością naliczenia ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych będących efektem osłabienia hrywny, Plast-Box odnotował stratę na poziomie netto w wysokości 3,06 mln zł w I kw. br. wobec  1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększył w 2013 r. liczbę eksportowanych do Finlandii opakowań o 400% w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży na tym rynku o 492%. Odbiorcami produktów Plast-Boxu w tym kraju są zarówno firmy z branży chemicznej, jak i spożywczej. Obecnie największym fińskim klientem jest potentat branży chemicznej – Kilto oy, który kupuje wytwarzane w najnowszej technologii opakowania z obu fabryk Plast-Boxu: ze Słupska i z Czernihowa na Ukrainie. Spółka zakłada wzrost sprzedaży w Finlandii o kolejne 25% w 2014 r.

Zgodnie z zobowiązaniem złożonym przez Plast-Box w raporcie bieżącym nr 21/2014 z 20 lutego br., zarząd spółki przekazał na rynek informacje dotyczące wpływu kursu hrywny na wyniki.

O ponad 19% wzrosły w 2013 roku skonsolidowane przychody Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie - wyniosły one 146,79 mln zł wobec 123,1 mln zł w roku 2012. Jednocześnie Plast-Box odnotował ponad dwukrotnie wyższą dynamikę zysku netto, który za miniony rok w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 6,77 mln zł wobec 4,77 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 42% r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA zwiększył się natomiast z 14,90 mln zł w 2012 roku do 18,66 mln zł w 2013, czyli o 25%. Grupa obniżyła jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA z 2,0 w 2012 do 1,9 w 2013 roku. Wzrost skali działalności Plast-Boxu to przede wszystkim efekt dalszego zwiększania eksportu, który w 2013 roku wzrósł o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 99 mln zł.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększył w 2013 r. sprzedaż eksportową do Belgii i Holandii o 12% w porównaniu z wcześniejszym rokiem. W efekcie słupski producent wysłał w 2013 r. do klientów z regionu Beneluksu 2,7 mln opakowań. Spółka zamierza w dalszym ciągu zwiększać eksport w tym kierunku, a plan na 2014 r. przewiduje, by dynamika wzrostu była wyższa od ubiegłorocznej.