Grzegorz Pawlak – współzałożyciel Plast-Boxu – decyzją rady nadzorczej od 1 października br. obejmie stanowisko prezesa słupskiej spółki. Będzie go wspierał Andrzej Sadowski, który nadal będzie pełnił funkcję członka zarządu. Plast-Box jest obecnie jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, jego eksport po pierwszej połowie 2013 roku przekroczył już 70%. Grzegorz Pawlak pełnił funkcję prezesa w Plast-Boxie w latach 2007-2010 i 2011-2012. Przez ostatnie półtora roku koncentrował się na rozwijaniu spółki-córki Plast-Box Ukraina. W okresie tym znacząco zwiększyła ona skalę działalności - w I półroczu 2013 r. osiągnęła przychody w wysokości 31,55 mln zł, co stanowi wzrost o 71% r/r.

Plast-Box SA, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w sierpniu br. wypracował jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 10,43 mln zł i zysk netto o wartości 0,52 mln zł. Kategorie te wzrosły w stosunku do sierpnia 2012 r. odpowiednio o 17,6% oraz 117,5%. W ciągu ośmiu miesięcy 2013 r. słupska spółka zwiększyła przychody jednostkowe rok do roku o 13,9% do 76,85 mln zł, osiągając przy tym zysk netto w wysokości 2,48 mln zł (wzrost o 33,5% r/r) i EBITDA na poziomie 7,26 mln zł (wzrost o 12,8% r/r).

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w pierwszym półroczu br. zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 75,49 mln zł, czyli o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA wypracowana po 6 miesiącach br. osiągnęła wartość 9,45 mln zł, co stanowiło wzrost o 38% r/r. Jednocześnie blisko dwukrotnie wzrósł zysk netto – z 2,05 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r. do 3,97 mln zł w takim samym okresie obecnego roku. Wzrost skali działalności i znaczące podniesienie rentowności przez Plast-Box były w dużym stopniu efektem dalszego zwiększania przez grupę eksportu. Po 6 miesiącach br. jego udział w przychodach stanowił już 70%. Wyniki I półrocza oznaczają realizację przez grupę prognozy przychodów i EBITDA na 2013 rok w ponad 50%, a zysku netto w ponad 60%.

Plast-Box SA, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po 7 miesiącach br. wypracował jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 66,41 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka-matka zwiększyła w tym czasie zysk netto o 21% r/r, który w okresie styczeń–lipiec 2013 przekroczył poziom 1,96 mln zł. Tylko w lipcu br. Plast-Box wypracował jednostkowy zysk netto w wysokości 0,6 mln zł przy przychodach 10,53 mln zł.  EBITDA spółki-matki osiągnęła wówczas poziom 1,08 mln zł, co stanowiło wzrost o 28% r/r. Jednostkowa EBITDA Plast-Boxu za okres styczeń-lipiec 2013 zwiększyła się do 6,12 mln zł (+ 6% r/r).

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększa dostawy dla niemieckiej sieci Aldi. Słupski producent przedłużył ubiegłoroczny kontrakt na dostawy 1-litrowych pojemników do chemii gospodarczej i pozyskał nowy na 3-litrowe wiaderka zdobione etykietami IML. W rezultacie, do sieci Aldi trafiło już prawie milion wiader 1l i kilkadziesiąt tysięcy wiader 3l z Plast-Boxu, a w okresie od stycznia do lipca br. sprzedaż produktów do tej sieci wzrosła o blisko 52% w stosunku do całego 2012 roku. Wiadra 1-litrowe są dostarczane do sieci Aldi we współpracy z niemieckim producentem, zaś 3-litrowe w ramach umowy z firmą ze Szwecji.

Plast-Box SA, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, sprzedaje coraz więcej swoich produktów odbiorcom z Rosji. W 2012 r. eksport do tego kraju wzrósł o 31,2% r/r, a w I kwartale br. o 28,5% r/r. Zwiększona dynamika sprzedaży to efekt zdobycia nowych klientów zarówno w Obwodzie Kaliningradzkim, jak i w głównej części Federacji Rosyjskiej. Rosja to obecnie drugi, po Ukrainie, największy zagraniczny odbiorca produktów Plast-Boxu.

Plast-Box SA, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w czerwcu br. wypracował w ramach działalności prowadzonej przez spółkę-matkę jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 11,13 mln zł, co stanowi wzrost o 32,5% r/r i osiągnął przy tym zysk netto w wysokości 0,43 mln zł wobec 0,15 mln zł straty w czerwcu 2012. Jednocześnie, po sześciu miesiącach spółka osiągnęła jednostkowe przychody w wysokości 55,89 mln zł, co stanowiło wzrost o 12,8% r/r oraz zysk netto w wysokości 1,36 mln zł wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, systematycznie zwiększa eksport do Francji. W 2012 roku dostarczył tam ponad 1,8 mln opakowań, co stanowiło wzrost o 21% w stosunku do poprzedniego roku. W pierwszym kwartale br. spółka zwiększyła sprzedaż na ten rynek o kolejne 23% i spodziewa się wzrostów na podobnym poziomie w kolejnym kwartale. W okresie pierwszych trzech miesięcy br. Plast-Box odnotował wzrost udziału sprzedaży eksportowej w przychodach do poziomu 67,5%. Na koniec 2012 roku udział ten wynosił 62,3%.