P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, w trzecim kwartale br. odnotował 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszej  połowie br. Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale br. wyniósł 5,65 mln zł wobec 5,18 mln zł w pierwszej połowie tego roku, zaś EBITDA wzrosła do 5,86 mln zł w trzecim kwartale br. w stosunku do 5,59 mln zł w pierwszej połowie tego roku. Po trzech kwartałach 2013 r. P.R.E.S.C.O. GROUP odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,36 mln zł wobec 13,70 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA za trzy kwartały tego roku wyniosła 11,44 mln zł wobec 19,13 mln rok wcześniej. Na koniec września br. grupa odnotowała 62,90 mln zł przychodów w stosunku do 64,68 mln zł na koniec września 2012.

- Zgodnie z zapowiedziami widać zdecydowaną poprawę naszych wyników w trzecim kwartale br. w stosunku do dwóch poprzednich. Wynika to przede wszystkim z mniejszego obciążenia w tym okresie wyników operacyjnych kosztami jednorazowych nakładów na postępowania sądowe i komornicze. Przypomnę, że w pierwszej połowie roku koncentrowaliśmy się na skierowaniu do e-Sądu wszystkich kwalifikujących się tam spraw jeszcze przed nowelizacją kpc, która weszła w życie w lipcu br. Duży wysiłek logistyczny, który wówczas podjęliśmy, zapewnił nam dalsze procedowanie w szybszym trybie i po niższych kosztach, niż miałoby to obecnie miejsce, gdybyśmy nie zdecydowali się na to radykalne rozwiązanie. Wiązało się to ze zwiększonymi kosztami, które co prawda rzutują jednorazowo na wyniki po 9 miesiącach bieżącego roku, jednak w dłuższej perspektywie oszczędności grupy wynikające z naszych decyzji szacujemy na kilka milionów złotych – komentuje Wojciech Andrzejewski, wiceprezes P.R.E.S.C.O.

W minionym kwartale P.R.E.S.C.O. skierowało na drogę sądową ponad 92,13 tys. spraw, z których 91,74 tys. trafiło do e-sądu. W sumie od początku roku spółka złożyła do e-sądu 366 tys. spraw. Skala prowadzonych działań wiązała się z rekordowo wysokim poziomem jednorazowych kosztów  na postepowania sądowe i komornicze, które w ciągu 9 miesięcy br. wyniosły 25,53 mln zł i zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami rachunkowości są w całości widoczne w kosztach operacyjnych tego okresu. Spodziewane znaczące obniżenie poziomu tych kosztów w czwartym kwartale br., zwłaszcza w porównaniu do pierwszego i drugiego kwartału 2013 r., spowoduje także mniejsze obciążenia dla wyniku operacyjnego w końcówce roku.

- Wśród priorytetów minionego kwartału znajdowało się operacyjne przygotowanie grupy do rozpoczęcia działalności w Rosji oraz uruchomienie działalności w obszarze consumer finance w ramach założonej przez nas w tym roku spółki Debet Partner, która będzie udzielać pożyczek gotówkowych. Oba projekty są bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że wystartują jeszcze w tym roku. Pozwoli nam to na zwiększenie skali działalności, a także dywersyfikację źródeł przychodów – wyjaśnia Wojciech Andrzejewski.

W trzecim kwartale br. P.R.E.S.C.O. kontynuowało politykę inwestycyjną nastawioną na nabywanie portfeli wierzytelności gwarantujących satysfakcjonującą stopę zwrotu. W rezultacie w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2013 r., mimo znaczącej nadwyżki środków pieniężnych, grupa zdecydowała się nabyć tylko kilka mniejszych portfeli wierzytelności pochodzących od podmiotów z sektora finansowego o łącznej wartości nominalnej 27,10 mln zł za kwotę 5,86 mln zł. P.R.E.S.C.O. pozostaje jednym z najmniej zadłużonych podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce. Za kilka tygodni spółka  dokona wykupu 30 tys. obligacji serii B o łącznej  wartości nominalnej 30 mln zł, których termin zapadalności przypada na grudzień tego roku. Jednocześnie, w związku z planowanym rozwojem w Polsce i za granicą, do końca listopada br. P.R.E.S.C.O. ma zamiar wyemitować 35 tys. obligacji o łącznej wartości 35 mln zł w ramach otwartego Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych rozpoczętego w 2011 roku. Zakłada on możliwość wyemitowania przez spółkę papierów na sumę 150 mln zł. Dotychczas  P.R.E.S.C.O. skorzystało z 70 mln zł z tej puli.